hagakyrkan

                          HEM           OM OSS           BARN           TONÅR           VUXNA           KONTAKT           LOGIN      
____________________________________________________________________________________________________________


Kalender


Söndag 29 mars
10.00
Ekumenisk gudstjänst
i Svenska Kyrkan

18.00
”Under öppen himmel”,
bön och lovsång i Ladan


anslagstavla

vad handlar kristen tro om

länkar


Om du vill ge en gåva och
stötta Hagakyrkans arbete:

Swish: 123 471 75 18

Bankgiro: 5382-5345


Kontakt
Hagakyrkan
Smedjegatan 9
285 31 Markaryd

0433-710 47
hagakyrkan@efs.nu
www.hagakyrkan.com
Hemgrupper i Hagakyrkan

Vad är en hemgrupp?
En hemgrupp kan se olika ut, men oftast består den av ca 5-12 personer som träffas kontinuerligt varje eller varannan vecka. Man träffas kvällstid för att fika, umgås, be, lovsjunga och läsa bibeln ihop. Gruppen leds av en eller två ledare som tar extra ansvar för medlemmarna och träffarna.


Varför ska man vara med i en hemgrupp?
Nya testamentet förutsätter att de kristna träffas i den lilla gruppen och inte bara alla tillsammans till gudstjänst (se t.ex. 1 Kor 14:26, 1 Petr 4:10). Det berättas att de första kristna träffades i hemmen: ”…i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje” (Apg 2:46, se även Rom 16:5). Det kristna livet är inget "ensvamvargsliv". Istället är tanken att vi ska dela det med varandra. Den naturligaste platsen för oss, om vi vill dela våra liv med varandra i vår vardag, är att träffas i hemmen. Hemgruppen har tre huvudsyften: 

 
1. Gemenskap
Den lilla gruppen har den stora fördelen att man här kan bygga relationer. Det är en bra plats för att utveckla djupa och förtroendeingivande relationer. Här är det även enklare för alla att få utrymme. Ett viktigt syfte med hemgruppen är att umgås och ha det roligt och trevligt tillsammans. Därför får fikastunden eller middagen stort utrymme när vi träffas. För att vi ska få en god andlig gemenskap behöver vi den sociala gemenskapen.

 
2. Att stödja varandra
Genom livet behöver vi varandra, eftersom vi alla möter på svårigheter. Bibeln uppmanar oss att ”bära varandras bördor” (Gal 6:2), alltså att hjälpa varandra med våra problem. Genom hemgruppen får man tillfälle att dela både sina glädjeämnen och sina bekymmer och få del av andras omsorg och förbön. På så sätt ska hemgruppen vara en plats dit man kan komma som man är med sina tankar och känslor.


3. Andlig tillväxt
I hemgruppen får vi möjlighet att dela det vardagliga kristna livet, med lovsång, bön, och bibelläsning. Här kan vi dela våra tankar och synpunkter, vägleda varandra och söka Gud tillsammans för att utvecklas i vår tro och som människor. Vi får även tillfälle att upptäcka och utveckla våra individuella gåvor i en trygg miljö.
 
Som kristna behöver vi den lilla gruppen och en plats där vi kan bygga relationer, stödja varandra och växa som människor. Hemgruppen är ett bra sätt att tillgodose dessa behov, även om det inte är det enda.


Celldelning
Vår önskan är att alla som vill ska kunna få vara med i en hemgrupp. Därför uppmanas grupperna att kontinuerligt ta emot nya medlemmar efter gruppens förmåga. När gruppen nått ett antal av ca 12 personer delas gruppen för att skapa två nya grupper av den gamla. På så sätt ges det möjlighet för fler att komma med i en grupp. Den sociala och andliga gemenskapen berikas när nya medlemmar kommer till och gruppen växer. Precis som cellerna i vår kropp växer till och delas då de är fullvuxna för att skapa nya celler, delas hemgruppen då den växt till sig för att fler grupper ska kunna bildas. 
 

 
Intresserad?
Kontakta:
 
Henrik Karlsson  
073-0450456
0433-171 05
henricius@gmail.com


 
foto och webdesign © mb photo.se