hagakyrkan

                          HEM           OM OSS           BARN           TONÅR           VUXNA           KONTAKT      
     ________________________________________________________________________________________________________________


Kalender


Söndag 29 mars
10.00
Ekumenisk gudstjänst
i Svenska Kyrkan

18.00
”Under öppen himmel”,
bön och lovsång i Ladan


anslagstavla

vad handlar kristen tro om

länkar


Om du vill ge en gåva och
stötta Hagakyrkans arbete:

Swish: 123 471 75 18

Bankgiro: 5382-5345


Kontakt
Hagakyrkan
Smedjegatan 9
285 31 Markaryd

0433-710 47
hagakyrkan@efs.nu
www.hagakyrkan.comVad handlar kristen tro om?

Det finns en Gud som har skapat allt och som har skapat människan som kronan på verket. Denne Gud är inte någon opersonlig kraft eller öde, som varken kan älska, tala, lyssna eller vilja något. Nej Gud är personlig och älskar människan mer än vad någon människa någonsin har älskat(1)! Gud är också social och längtar efter en nära relation med oss människor(2). Gud vill inte gömma sig för oss(3), utan vill att vi ska få lära känna Honom och lita på Honom. När vi gör det förvandlas våra liv allt mer i Guds kärlek(4), och vi låter Gud få vara i centrum av våra liv.(5) Då lever vi på det sätt som Gud har tänkt, och våra liv fylls med mening och frid.

Gud skapade från början världen god,(6) utan ondska, girighet, avundsjuka, egoism, sjukdom, död, naturkatastrofer, kiv, självförakt, högmod, hat etc… Guds syfte med människan var att hon skulle vara Guds avbild och återspegla Gud(7). Syftet var inte att människan skulle vara Gud, utan spegla Gud och älska Herren av hela sitt hjärta, av hela sin själ och av hela sitt förstånd och sin nästa som sig själv(8)!

Tyvärr gjorde vi uppror och vände oss bort från Gud(9). Vi ville vara vår egen Herre och vara som ”gudar”(10). Följden blev att vi skiljdes från Gud(11). Gud som är fullkomlig kärlek, kan inte älska dess motsats. Gud som även är fullkomligt rättvis, kan heller inte se mellan fingrarna, kompromissa och låta synden gå ostraffad. Straffet för synden (att vända Gud ryggen) är evig död (en evig separation från Gud)(12). Att människan har vänt Gud ryggen har även fått andra konsekvenser: Hon har blivit inkrökt i sig själv istället för att leva för Herren. Människan speglar inte längre Guds kärlek och godhet. Ondskan och trasigheten kom in i världen.

Men Gud stod inte med armarna i kors när de första människorna vände honom ryggen. Han erbjöd dem syndernas förlåtelse, och försåg dem med syndoffer - som väg tillbaka till den nära gemenskapen de en gång hade med sin Skapare. Han lovade även de första människorna att Han en dag skulle sända dem en Frälsare, som skulle komma från kvinnans "säd" (en jungfru) och krossa ormens huvud (satans makt)(13).  För ungefär 2000 år sedan, blev Gud(14) människa i Jesus Kristus för att återställa kontakten som brutits(15). Jesus levde ett syndfritt och ett sant mänskligt liv(16). Han visade hur Gud vill att vi ska leva våra liv – att sätta Gud främst och älska våra medmänniskor. Genom sin undervisning och sina handlingar visade han vad Guds vilja är och hurdan Gud är. Som Guds Son, gav han oss en fullständigt sann bild av vem Gud är (17). Men framförallt, kom Jesus för att ge sitt liv för oss och för att frälsa oss från synden och ondskan. Jesus var det fullkomliga syndoffret - ”Guds lamm”(18) - som dog i vårt ställe och betalade dödsstraffet för vårt uppror(19). Men detta var inte slutet - han uppstod på tredje dagen.(20) Jesu uppståndelse bekräftar och bevisar att Han är Guds Son, Herre över alla och världens Frälsare(21). Gud Fadern har upphöjt Jesus som Herre över alla väsen och makter på jorden och i himlen(22). Jesus lever idag för att ge oss nytt liv i gemenskap med den treenige Guden, nu och för alltid 23).

Gud vill att vi följer Jesus som vår Herre/Konung och Frälsare(24). Han älskar oss och står med armarna utsträckta, men vill också att vi svarar på hans inbjudan till gemenskap, förlåtelse och evigt liv. Först då kommer vi börja leva ett nytt liv – som Hans söner och döttrar(25). Det är ett liv i Guds kärlek, där Jesus är Ledaren som vi följer och där Guds Ande ger kraft och hjälper(26).

Att svara på Guds förträffliga inbjudan, innebär att:
Jag ångrar att jag inte satt Gud först i mitt liv, och att jag inte levt på det sätt som Han vill(27).
Jag litar på att Jesus dog för att ge mig förlåtelse och ett nytt liv i gemenskap med Gud(28).
Jag tror att Jesus uppstått från de döda, lever idag och bekänner att Han är Herre över mig och mitt liv(29).Har du frågor om kristen tro? Välkommen att kontakta någon av de anställda i församlingen…
För dig som är intresserad av att lära dig mer om kristen tro – välkommen att gå en Alpha-kurs, en grundkurs i kristen tro.


1. Romarbrevet 5:6-8
2. Johannes 14:7; Johannes 15:15; Jeremia 29:13
3. Matteus 11:25; Jeremia 29:13
4. 2 Korinthierbrevet 3:18; Romarbrevet 12:2; 1 Johannes 3:16; 1 Johannes 4:16
5. 2 Korinthierbrevet 5:15; 1 Johannes 3:16
6. 1 Mosebok 1:31
7. 1 Mosebok 1:27
8. Matteus 22:36-40
9. Jesaja 53:6
10. 1 Mosebok 3:5
11. Jesaja 59:2
12. Romarbrevet 6:23
13. 1 Mosebok 3:15; Jes 7:14
14. ”Gud blev människa” – närmare bestämt: Guds ”älskade Son” blev människa (Kol 1:13-17); eller som Han även kallas: ”Utstrålningen av Guds väsen” (Hebreerbrevet 1:1-3) eller ”Guds vishet” (1 Korinthierbrevet 1:24; Efesiebrevet 3:10); eller ”Ordet” som både var ”med Gud” och som samtidigt ”var Gud” (Johannes 1:1-4, 9-14). Dessa bildspråk uttrycker två viktiga saker: 1. Att Jesus oskiljaktigt delar ett och samma Gudaväsen som ”Gud”. D.v.s. Jesus är en och samma Gud som Gud Fadern! 2. Att Jesus på samma gång är en av tre personligheter i denna gemensamma Gud/Gemensamma gudaväsen! Teologen Thomas Aquinos förklarade logiken i bildspråket på bl.a. följande vis: Min vishet utgår ständigt från mitt sinne och är en fullständig avbild av sinnet. På samma gång är visheten alltid i mitt sinne och kan inte skiljas från det varken rumsmässigt eller som något åtskiljt av annat slag! Jesus är Guds vishet!
15. Kolosserbrevet 1:13-23
16. Hebreerbrevet 4:14-15; Matteus 21:18; Johannes 4:6; Johannes 8:46; 1 Petrusbrevet 2:22
17. Johannes 1:18; Johannes 14:5-11; Hebreerbrevet 1:1-3
18. Johannes 1:29
19. Romarbrevet 5:8-9; Johannes 1:29
20. Apostlagärningarna 2:23–24; 1 Korinthierbrevet 15:12-14
21. Romarbrevet 1:4, Apostlagärningarna 13:30-39
22. Efesiebrevet 1:20-23
23. Johannes 10:10
24. 2 Petrusbrevet 1:11
25. Johannes 1:12, Efesiebrevet 1:5
26. 1 Johannesbrevet 3:16, 4:16; Johannes 10:1-15; Matteus 4:17; Johannes 14:15-21
27. Apg 3:19; Luk 14:25-33
28. Romarbrevet 3:20–25
29. Romarbrevet 10:9

robert 
foto och webdesign © mb photo.se